Dijital Dönüşüm Yolculuğu: Yerleşik (On-premises) ve Bulut Tabanlı Yazılım Çözümler

Dijital Dönüşüm Yolculuğu: Yerleşik (On-premises) ve Bulut Tabanlı Yazılım Çözümler

90’lı yılların sonu ile birlikte büyük bir patlama yaşayan dijital dönüşüm trendi, hayatın her alanında olduğu gibi, firmalarda da büyük değişimleri beraberinde getirmiştir. Başlangıçta kâğıt ve kalemle yürütülen süreçler, yerini önce yerleşik (on-premises) yazılımlara ve ardından bulut tabanlı çözümlere bırakmıştır. Dijital dönüşüm serüvenini doğru okuyabilmek için, bu iki çözümü ayrıntılı bir şekilde ele almak ve farklarını ortaya koymak gerekir.

Yerleşik (On-premises) Yazılım Çözümleri Nelerdir?

Türkçe’ye yerleşik olarak çevrilen, on-premises ifadesi, bir bilgisayar üzerine kurulan ve kapalı devre sistemde işlem yapılmasına izin veren yazılımlara verilen addır. Bu tür yazılımlar, satın alındıktan sonra, ilgili bilgisayara kurulur ve kullanıma başlanır. Bu tür yazılımlarda, gerekli görüldüğünde, firmaya özgü kurgular geliştirilir ve iş akışı bu şekilde sağlanır.

Yerleşik yazılım çözümlerinin en büyük avantajı, sağladığı güvenliktir. Birçok firma, şirkete özel verilerin ve süreç yönetimlerinin kapalı devre sistemler üzerinden yürümesini talep etmektedir. Yerleşik sistemler, internet ağı ya da benzeri bir altyapıya ihtiyaç duymadığından, tek bir iş için atanabilir ve uzun bir süre boyunca kullanılabilir. Verilerin kapalı bir ortamda, yalnızca sınırlı kişiler tarafından erişilebilmesi, pek çok firma açısından güvenlik endişelerini gidermektedir.

Yerleşik sistemlerin dezavantajları ise, geliştirme ve güncelleme çabalarının büyük bir uğraş gerektirmesidir. Başta da belirttiğimiz gibi, yerleşik sistemler, satın alma işlemi sırasında firmanın mevcut ihtiyaçları göz önünde bulundurularak organize edilmektedir. Yerleşik yazılım geliştiren yazılım firmaları, işletmelerin / firmaların ihtiyaç duyacağı modül ve fonksiyonları bir araya getirir ve onları firmanın işleyiş yapısına uygun bir şekle sokar. Ancak, hayatın her alanında olduğu gibi, üretim ve işletme yönetimi süreçleri de günden güne değişmekte ve ihtiyaçlar gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Bu nedenle, işletmenin kullandığı on-premises yazılımlar da değişen ihtiyaçlarla bağlantılı olarak güncellenmeli ve geliştirilmelidir. Ancak, firmaya özel olarak geliştirilmiş olan bir yazılımın güncellenmesi için kapsamlı bir çalışma yapmak ve yazılımın tüm kurgusunu değerlendirerek geliştirme yapmak gerekir. Takdir edersiniz ki, böylesi bir çalışma yapmak ve tüm yönleriyle sistemi güncel ihtiyaçlara yanıt verecek bir yapıya kavuşturmak (ve bu işlemi düzenli olarak yapmak) büyük bir vakit ve maddi yatırım gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, yapılan geliştirmelerin firmanın gerçek ihtiyaçları ve yakın gelecekte oluşacak ihtiyaçlarına uyum sağlayıp sağlamayacağı da gri bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu nedenlerle, yüksek maliyet ve zaman yatırımı gerektiren on-premises yazılım çözümleri gün geçtikçe popülerliğini yitirmektedir.

Stok Takip Excel Belgesini İncele

Bulut Tabanlı Yazılım Çözümleri Nelerdir?

Dijital dönüşüm yolculuğumuzda, yerleşik tabanlı yazılımların ardından gelen bir sonraki adım bulut tabanlı çözümler olmuştur. Bulut tabanlı yazılımlar, verilerin (genelde) kuruma ait bilgisayarlarda değil, 24 saat açık tutulan sunucu bilgisayarlarda barındırılması ve ihtiyaç anında bu verilere yalnızca yetkilendirilmiş kişilerin ulaşması sistemiyle çalışır. Bulut tabanlı bir yazılımı kullanan firma, işletmesine ait verilere, dilediği cihaz ya da bilgisayardan, internet yoluyla ulaşabilir. Tıpkı bir sosyal ağ hesabına giriş yapıyormuş gibi, kendi firmasına ait arayüze erişim sağlar ve süreç yönetimlerini bu arayüz üzerinden gerçekleştirir. Bulut tabanlı yazılım geliştiren firmalar, yazılıma ait sunucuların 7 gün 24 saat açık kalması, sistemin güvenliğinin düzenli bir şekilde kontrol edilmesi ve her türlü aksaklıkta problemin hızlıca giderilmesinden sorumludur ve genelde aylık abonelik mantığıyla çalışarak firmalarla iş birliği kurar.

Bulut tabanlı yazılımlarla ilgili ortaya çıkan endişelerin başında, veri güvenliği konusu gelir. Birçok firma, iş birliği yaptığı yazılım firmasına ait bulut sunucularında saklanan verilerin, başka firmalar tarafından erişilebilir olduğunu düşünür ve bu nedenle bulut tabanlı çözümlere geçiş yapmaktan çekinir. Oysa, uluslararası anlamda kabul gören güvenlik önlemlerini kullanan, veri güvenliği ve veri gizliliğiyle ilgili yöntem ve sorumluluklarını kullanım koşulları ve gizlilik politikalarında açıkça beyan eden yazılım firmalarında, firmalara ait veriler, yazılımın geliştiricileri de dahil olmak üzere, hiçbir kişi ya da kurum tarafından erişilemez. Bu tür platformlarda yapılan tüm işlemler ve veri hareketleri şifrelenmiş bir şekilde gerçekleşir; yani anlamlı birer söz öbekleri ya da verilerin varlığından söz edilemez.Örneğin, bulut tabanlı bir yazılım çözümü olan Fabrikatör’de, size ait olan veriler, 256 bit SSL sertifikasına sahip sunucularda saklanmaktadır. Yani, sizin platform üzerinde gerçekleştirdiğiniz bir eylem, siz ilgili butona bastıktan sonra, anlamsız harf ve rakam kombinasyonlarına dönüştürülür ve anlamsız bir şekilde saklanır. Ancak siz ya da verilerinize erişim hakkı olan bir çalışanınız / iş ortağınız, tekrar o verilere ulaşmak istediğinizde, şifrelenmiş olan bilgileriniz tekrardan anlamlı bir yapıya kavuşturularak sizlere sunulur.

Bulut tabanlı çözümlerle ilgili son tüketicilerin kaygı duyduğu bir diğer nokta da “internetin kesilmesi durumunda tüm verilerin ortadan kalkacağı” yönündedir. Oysa ki, bulut tabanlı yazılımlar, bu tür senaryolara karşı gerekli önlemlere doğuştan sahip yazılımlardır. Fabrikatör özelinde açıklamamız gerekirse, platformda kayıtlı olan tüm şifrelenmiş veriler, her gün yedeklenmektedir. İnternet kesintisi ya da sunucu çökmesi gibi bir problem olsa dahi, yedeklenmiş veriler en çok bir günlük bir veri kaybına uğrayabilir. Bu noktada, yerleşik bir yazılımı barındıran bilgisayarın, ana kartının ya da belleğinin arızalanması durumunda, nelerle karşılaşılabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Yerleşik sistemde kullanıcının inisiyatifine bırakılan yedekleme işleminin bir süre atlanması durumunda, sistemde yaşanan bir aksaklıkta geriye dönük uzun vadeli veri kaybı yaşanması da mümkün olabilmektedir.

Bulut Tabanlı Yazılım Çözümleri, Üretim Sektörünün de Geleceğini Şekillendiriyor.

Bulut tabanlı yazılımlar, sahip oldukları esnek altyapı, hız avantajı ve geliştirme kolaylığı gibi nedenlerle, son on yıl içinde yerleşik yazılımların önüne geçmiş durumdadır. Dünyaca ünlü yazılım firmaları, CD ile yapılan yerleşik yazılım satışlarını durdurmuş ve yazılımlarını bulut tabanlı olacak şekilde satışa sunmaya başlamıştır. Yakın gelecekte pek çok alanda karşımıza çıkacak bulut tabanlı yazılım çözümleri, hâlihazırda stok takip ve üretim yönetim sektöründe de boy göstermeye başlamıştır.

İleri Okuma: Stok Yönetimi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Paraşüt Ön Muhasebe Programı + Fabrikatör Üretim Yönetim Sistemi

Üreticilerin tüm üretim yönetim süreçlerini kolaylaştırma amacıyla yola çıkan Fabrikatör üretim yönetim sistemi, Paraşüt ön muhasebe programıyla entegre bir şekilde çalışan bulut tabanlı bir yazılımdır. Paraşüt ön muhasebe programının sunduğu, ön muhasebe fonksiyonları, Fabrikatör’ün üretim yönetim çözümleriyle birleştiğinde, üreticilerin, üretim yönetim süreçleriyle ilgili ihtiyaç duyduğu tüm ihtiyaçlar, basit arayüzler üzerinden kolayca yönetilebilmektedir.

Ana Sayfaya Dön